Cardax True Man

SEUCH, DKUCH, FIUCH, SE JV-12, SE V-14, NORD V-15 

Född/ Born: 2012-02-15

  • Årets Cardigan hane i Sverige/ Cardigan male of the year in Sweden: 2014-2017
  • 16x BIR/BOB
  • 9x BIM/BOS
  • 2x 4 BIG placeringar
  • Östgöta Mästare 2015
  • CRUFTS 2015: 5:e plats i öppenklassen av 12 st/ 5th placement in openclass of 12
  • BIS placerad inoff utställningar/ Best in show placements at unofficial dog shows

Ögonlyst u.a/ Eyes clear
PRA- fri/ PRA- free through bloodsample

Stamtavla/ Pedigree


Föräldrar